Møtebok, lukkede dører og orientering.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Møtebok, lukkede dører og orientering.

 • Emnet er tomt.
Ser 5 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16087 Svar
   Geir Willy Haugen
   Gjest

   Her i kommunen har plan- og økonomiutvalget for vane å lukke dørene mot slutten av møtet, slik at rådmannen kan orientere utvalget om betente saker. Jeg reagerer på praksisen, men møter liten forståelse når dette blir tatt opp med utvalgslederen. Derfor spør jeg her, har utvalget anledning til å lukke møtene på denne måten? Det er forsåvidt flere forhold jeg reagerer på:

   1. Det er alltid utvalgsleder som lukker dørene, uten å rådføre seg med utvalget. Da jeg tok opp dette, var svaret at så fremt ingen protesterer, er det ingen grunn til å votere slik det er beskrevet i kommunelovens § 31 A.

   2. Så vidt jeg vet fattes det ikke vedtak mens dørene er lukket, og det er altså snakk om rene orienteringer. Av samme grunn er disse sakene verken nevnt på møteinnkallingen eller i møteprotokollen.

   3. Selv om møtet blir lukket nevnes heller ikke dét i protokollen slik det fremgår av kommunelovens § 30 punkt 4.

   Kan utvalget lukke dørene for å slippe rådmannen til med betente orienteringer? Må disse stå stå på sakskartet selv om det ikke skal fattes vedtak? Kan jeg klage på mangelfull møtebok/protokoll? Og til hvem gjøres det, kommunen eller høyere?

  • #17148 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Du har stilt alle de rette spørsmålene, tilsynelatende har du også hentet dem rett ut fra kommuneloven? Klageinstansen er Sivilombudsmannen.

   Setter pris på om du sender meg en mail på vegard@kommunal-rapport.no alternativt ringer meg på 47 06 93 91, da dette kan være en aktuell sak for oss å skrive om.

  • #17146 Svar
   Geir Willy Haugen
   Gjest

   Ja, hvis dette var saker med konkret saksbehandling som endte med et vedtak, ville jeg ikke vært i tvil med tanke på kommunelovens bestemmelser. Men her er det snakk om muntlige orienteringer hvor det ikke fattes noe vedtak, i hvert fall ikke der og da. Regnes det fortsatt som en «sak som behandles»?

  • #17144 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Selvfølgelig. Hva tror du de sitter der og snakker om? Hagefest?

  • #17142 Svar
   Trykk Leif
   Gjest

   Diskusjon om hagefest er ikke grunnlag for å lukke dører.

  • #17140 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Diskusjon om hagefest, med mindre det er en hagefest arrangert av kommunen eller deltakerne deltar i egenskap av å representere kommunen, er imidlertid heller ikke kommunal saksbehandling – og følgelig heller ingen plikt til å utvise møteoffentlighet.

Ser 5 svar tråder
Svar til: Møtebok, lukkede dører og orientering.
Din informasjon: