Re: Møtebok, lukkede dører og orientering.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Møtebok, lukkede dører og orientering. Re: Møtebok, lukkede dører og orientering.

#17146
Geir Willy Haugen
Gjest

Ja, hvis dette var saker med konkret saksbehandling som endte med et vedtak, ville jeg ikke vært i tvil med tanke på kommunelovens bestemmelser. Men her er det snakk om muntlige orienteringer hvor det ikke fattes noe vedtak, i hvert fall ikke der og da. Regnes det fortsatt som en «sak som behandles»?