Re: Meroffentlighet etter bruk av forskrift til Offentlighetsloven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Meroffentlighet etter bruk av forskrift til Offentlighetsloven Re: Meroffentlighet etter bruk av forskrift til Offentlighetsloven

#18558
Kristine Foss
Gjest

Jeg er enig i vurderingen over – plikten til å vurdere meroffentlighet gjelder ikke for DOKUMENTER som ikke er omfattet av loven. Dvs. i ditt tilfelle, den gjelder for virksomheten som sådan, men ikke dokument i sak om søknad om finansiering hos Innovasjon Noreg. Når det gjelder klagerett, så har du klagerett på spørsmålet om en virksomhet eller dokumenter er omfattet av loven, også når de hevder de ikke er omfattet. Hvis de nekter å behandle klagen, kan du bringe klagen direkte til nærmeste overordnede instans (som er klageinstans).