Re: Mattilsynet klageinstans

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Mattilsynet klageinstans Re: Mattilsynet klageinstans

#17530
Lars Birger Persen
Gjest

Tja.

Jeg har litt problemer med å godta at et «organ» etter loven kan internorganisere segslik at de blir sin egen klageinstans. Det kan bety at en kommune lar eksempelvis en skole være ett organ, mens klageinstansen blir skolesjefen. I dag er nivående kommunen og dernes fylkesmannen.

Med den før nevnte behandlingsmåten får man ikke en to-instans saksbehandling, slik jeg ser det. Og en manglende klagemulighet etterpå gjør problemet større.