Mattilsynet klageinstans

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Mattilsynet klageinstans

 • Emnet er tomt.
Ser 5 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16191 Svar
   Lars Birger Persen
   Gjest

   Jeg har fått avslag på innsyn i dokumenter (rapporter fra et tilsyn med dyrehold) hos det lokale Matilsynet. Klagen skal ifølge dem behandles av regionkontoret. Etter min mening er dette svært langt fra å være nærmeste overordnede forvaltningsorgan etter forvaltningsloven. Bør ikke en innsynsklage behandles av direktorat/departement?

  • #17532 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Klager skal etter offentlighetsloven behandles av overordnet forvvaltningsorgan. I dette tilfelle blir dette Landbruks- og Matdepartementet.

   Mattilsynet oppgir selv at de er et forvaltningsorgan. Legger man det til grunn skal klagene behandles i departementet.

   De oppgir også at de er tre forvaltningsnivåer. Er de det, og at hovedkontoret også i andre typer saker opptrer som klageorgan, er det nok meningen at det også skal være det ved innynsklager.

   Arbeidstilsynet er på mange måter sammenlignbar, og praktiserer det på samme måte. En vesentlig forskjell er dog at der har de tydeliggjort at det er et direktorat på topp.

   Min tolkning er nok at mattilsynet håndterer dette iht hvordan det er ment, men ikke etter lovens ordlyd.

  • #17530 Svar
   Lars Birger Persen
   Gjest

   Tja.

   Jeg har litt problemer med å godta at et «organ» etter loven kan internorganisere segslik at de blir sin egen klageinstans. Det kan bety at en kommune lar eksempelvis en skole være ett organ, mens klageinstansen blir skolesjefen. I dag er nivående kommunen og dernes fylkesmannen.

   Med den før nevnte behandlingsmåten får man ikke en to-instans saksbehandling, slik jeg ser det. Og en manglende klagemulighet etterpå gjør problemet større.

  • #17528 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Klage skal gå til det forvaltningsorganet som er nærmest overordnet forvaltningsorganet som traff avgjørelsen, jfr. offentleglova § 32 første ledd første punktum. Mattilsynet er ikke ett forvaltningsorgan, men tre nivåer med forskjellige forvaltningsorganer.

   (For øvrig stemmer det Petimeteret sier om at Mattilsynet oppgir å være et forvaltningsorgan – men det er ikke det samme som at Mattilsynet er ett forvaltningsorgan. Ganske stor forskjell på artikkelen et og tallordet ett.)

   Det er ikke forvaltningsorganene som organiserer sin virksomhet selv (med såvidt jeg vet kun ett unntak – Arbeids- og velferdsdirektoratet, som i NAV-loven § 3 er gitt myndighet til å organisere Arbeids- og velferdsetaten). Mattilsynets struktur er forankret i matloven § 23 der det forutsettes at det skal eksistere et lokalt, regionalt, og sentralt mattilsyn.

  • #17526 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Matlovek forutsetter at det skal være lokalt, regionalt og sentralt mattilsyn. Jeg kan ikke lese av teksten i paragraf 23 at dette er noe annet enn praktisk organisering. Paragraf 23 behandler det lokale, regionale, og sentrale mattilsyn likt, noe jeg mener taler mot at dette er tra forvaltningsorganer. Jegbtilstårvatvdetver første gang jeg leser. Den loven…

   Dersom du ikke slår deg til ro med at mattilsyn behandler klage fra mattilsyn, kan de prøve deg med å sende klage til departementet og argumentere for ditt syn.

  • #17524 Svar
   birger
   Gjest

   Heisann eg fikk besøk av mattilsynet ang noen hadde meldi ifra on dyrehold at eg ikke hadde kontroll på hundene mine,men mattilsynet fant ingen ting å sette fingeren på bare positive tilbakemeldinger fra di ,

   Det eg lurer på er om eg har rett til å få greie på hvem som har sendt inn meldingen ,

Ser 5 svar tråder
Svar til: Mattilsynet klageinstans
Din informasjon: