Re: Mattilsynet klageinstans

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Mattilsynet klageinstans Re: Mattilsynet klageinstans

#17528
Christer Alexander Jenson
Gjest

Klage skal gå til det forvaltningsorganet som er nærmest overordnet forvaltningsorganet som traff avgjørelsen, jfr. offentleglova § 32 første ledd første punktum. Mattilsynet er ikke ett forvaltningsorgan, men tre nivåer med forskjellige forvaltningsorganer.

(For øvrig stemmer det Petimeteret sier om at Mattilsynet oppgir å være et forvaltningsorgan – men det er ikke det samme som at Mattilsynet er ett forvaltningsorgan. Ganske stor forskjell på artikkelen et og tallordet ett.)

Det er ikke forvaltningsorganene som organiserer sin virksomhet selv (med såvidt jeg vet kun ett unntak – Arbeids- og velferdsdirektoratet, som i NAV-loven § 3 er gitt myndighet til å organisere Arbeids- og velferdsetaten). Mattilsynets struktur er forankret i matloven § 23 der det forutsettes at det skal eksistere et lokalt, regionalt, og sentralt mattilsyn.