Re: Mattilsynet klageinstans

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Mattilsynet klageinstans Re: Mattilsynet klageinstans

#17526
Petimeteret
Gjest

Matlovek forutsetter at det skal være lokalt, regionalt og sentralt mattilsyn. Jeg kan ikke lese av teksten i paragraf 23 at dette er noe annet enn praktisk organisering. Paragraf 23 behandler det lokale, regionale, og sentrale mattilsyn likt, noe jeg mener taler mot at dette er tra forvaltningsorganer. Jegbtilstårvatvdetver første gang jeg leser. Den loven…

Dersom du ikke slår deg til ro med at mattilsyn behandler klage fra mattilsyn, kan de prøve deg med å sende klage til departementet og argumentere for ditt syn.