Re: Manglende dokumenter/løpenummer i sak som f…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Manglende dokumenter/løpenummer i sak som f…

#17026
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det kan være brudd på arkivlovgivningen, men er ikke nødvendigvis det. Dokumenter som er journalført men som ikke er pliktig å journalføre, eller som etter regler i arkivforskriften ikke skal være i den offentlige journalen, eller som er journalført på feil sak, kan tas ut av journalen igjen.

Når noe (lovlig) skal tas ut av journalen settes status til «utgår», og elementet blir da ikke med i den offentlige journalen. Unike løpenumre blir imidlertid ikke gjenbrukt, og saksrelative løpenumre (av typen 2014/123456-x) blir ikke gjenbrukt med mindre det treffes en beslutning om å renummerere.

Dokumentet kan ofte, men ikke alltid, gjenfinnes likevel.