Re: Lukka gruppeleiarmøter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Lukka gruppeleiarmøter Re: Lukka gruppeleiarmøter

#17780
Vegard Førland Venli
Gjest

Dersom dette er møter bak lukkede dører med gruppelederne fra samtlige partier til stede, og dette er en etablert praksis, bør dette definitivt klages inn for Sivilombudsmannen. Det innebærer etter mitt syn en ulovlig forflytting av den offentlige debatten i det politiske organet over i et lukket fora, noe det ikke er adgang til i henhold til kommunelovens bestemmelser. Noe annet er selvsagt «ordinære» og separate gruppemøter der flertallspartiene / opposisjonen drøfter hver for seg. Dette vil det normalt være adgang til.