Lukka gruppeleiarmøter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Lukka gruppeleiarmøter

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16239 Svar
   Bjørn Steinar
   Gjest

   I Skodje kommunestyre har det etebalert seg ein praksis med gruppeleiarmøter i pausar under kommunestyremøta. Gruppeleiarane – «under dekke» av gruppemøte – samlar seg på ordføraren sitt kontor og let att døra. Her kan dei bli verande ei stund, før dei kjem ut og då er samd eller ikkje samd om kva som skal gjerast: litt ettersom.

   Korleis forheld dette seg til Kommunelova sitt krav om generelt opne møte, og kan pressa (og andre) kreve å kunne vere til stades?

  • #17782 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Hadde det vært gruppemøte og ikke gruppeledermøte hadde jeg forstått det.

   Det hadde vært artig om du krevde å overvære dette gruppeledermøtet. Da hadde det vært opp til gruppelederne å begrunne hvorfor det ikke er offentlig.

   Kommuneloven § 30.1 ? Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter.?

   Disse møtene er etter § 31.1 offentlige.

   Hvis de skal diskutere saker fra kommunestyremøtets agenda, behandler de saken. Det skal gjøres i et møte du har adgang til. De kan derfor ikke nekte deg adgang.

   En slik praksis er også betenkelig av andre grunner. Store deler av kommunestyret er ikke med på diskusjonen på ordførerkontoret., og er derfor ekskludert fra det reelle kommunestyremøtet.

   På den annen side. Folk snakker sammen, spesielt i politikk. Det må forventes at personer innen samme parti blir enige om felles ståsted før møte. Det samme gjelder innen partier som samarbeider.

   Så utfordringen her er å gå opp hvor mye uformell dialog som kan foregå utenfor kommunestyresalen

  • #17780 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Dersom dette er møter bak lukkede dører med gruppelederne fra samtlige partier til stede, og dette er en etablert praksis, bør dette definitivt klages inn for Sivilombudsmannen. Det innebærer etter mitt syn en ulovlig forflytting av den offentlige debatten i det politiske organet over i et lukket fora, noe det ikke er adgang til i henhold til kommunelovens bestemmelser. Noe annet er selvsagt «ordinære» og separate gruppemøter der flertallspartiene / opposisjonen drøfter hver for seg. Dette vil det normalt være adgang til.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Lukka gruppeleiarmøter
Din informasjon: