Re: Lova gjeld ikkje «sjølvstendige rettss…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Lova gjeld ikkje «sjølvstendige rettss…

#17178
Vegard Venli
Gjest

Slike virksomheter ble unntatt direkte i forskriften. Om det var intensjonen? Trolig ikke. Kommunal Rapport har kartlagt hvordan bestemmelsen slår ut i praksis. Et par artikler her:

http://kommunal-rapport.no/artikkel/milliarder_kontrolleres_uten_innsyn

http://kommunal-rapport.no/artikkel/sjekk_listen_over_hemmelige_milliardselskaper

http://kommunal-rapport.no/artikkel/slik_slipper_du_brysomt_innsyn

Harald Hove – «offentlighetslovens far», som ledet NOU-utvalget som foreslo den nye offentleglova, uttaler seg slik om saken:

«Jeg kan ikke skjønne annet enn at unntaket i forskriften slår videre ut enn hva som var Justisdepartementets intensjon»

Les mer her:

http://kommunal-rapport.no/artikkel/reagerer_pa_smutthull_i_offentlighetsloven

Den tidligere justisministeren lovet å evaluere problemstillingen særskilt. Om den nye regjeringen følger opp, vet vi ikke før Anundsen følger opp sitt løfte om å offentliggjøre kriteriene for evaluering av offentleglova:

http://kommunal-rapport.no/artikkel/Lover_pen_173_het_om_offentlig_173_hets_173_loven