Re: Krav til protokoll

#18408
Nils E. Øy
Gjest

Det er tvilsomt om det er noe som kan kalles «Eventuelt» på saksliste til møte i folkevalgt organ. Kommuneloven krever at saklisten skal settes opp på forhånd, og være offentlig tilgjengelig. Det er egne prosedyrer for saker som kommer i tillegg til sakslisten, i det et mindretall kan motsette seg at det fattes vedtak i slike saker (se kommuneloven § 34).

Hvis praksis tyder på at saker plasseres under «eventuelt» for å skjule dem eller hindre innsyn, kan det være lurt å innføre en ordning, f eks dag før organet skal holde møte, med å sjekke med ordfører/rådmann/sekretariat om det foreligger noen tilleggssaker.