Re: Krav til informasjon i offentlig elektronis…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Krav til informasjon i offentlig elektronis…

#17492
Arkivinteressert
Gjest

Takk for svar

Arkivforskriften kjenner jeg til, men jeg lurte på om det fantes noen standard eller veiledning hjemlet i forskriften – og som sa noe om løpenummer/unikt nummer.

Min opplevelse er at løpenummer er helt sentralt når man skal forsøke å følge med – feks på dokumenter som både har vært holdt utenfor journalen tidligere, og i ettertid blir tilbakedatert.