Re: Krav om bruk av skjema for bestilling av po…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Krav om bruk av skjema for bestilling av po…

#18178
Petimeteret
Gjest

Når noen har laget et opplegg for hvordan man bestiller dokumenter, skal en strekke seg langt i samarbeidets ånd for å følge det.

Men er det dysfunksjonelt, kan de ikke kreve at det søkes om innsyn på en bestemt måte. Er det en kommune som du ofte søker innsyn hos e rdet på sin plass med en god begrunnelse for at du omgår systemet første gang du gjør det.