Re: Krav om bruk av skjema for bestilling av po…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Krav om bruk av skjema for bestilling av po…

#18180
Kristine Foss
Gjest

Det stilles i loven ingen formkrav til innsynskrav, jeg kan derfor ikke se at kommunen har hjemmel for å kreve at du bruker et eget skjema som krever mer opplysninger enn at du identifeserer saken/dokumentene du søker innsyn i. En mulighet for å få prøvet dette er å sende inn et krav utenom skjemaet, og klage på det som da blir et avslag (når kommunen nekter å behandle kravet) til Fylkesmannen.