Re: KOMMUNESTYREVEDTAK OM Å BRYTE OFFENTLIGHETS…

Presseforbundet Still spørsmål Re: KOMMUNESTYREVEDTAK OM Å BRYTE OFFENTLIGHETS…

#17466
Sven Marti
Gjest

Kommunen har (i hvert fall formelt) ikke vedtatt å bryte loven. Men det er nærliggende å tolke vedtaket slik. Jeg ser derfor ikke bort fra at vedtaket blir kjent ugyldig av fylkesmannen. Men det er en lang vei fra å kjenne vedtaket ugyldig til å konstatere tjenesteforsømmelse etter straffeloven (særlig for et kommunestyre).

Uansett er fylkemsmannens verktøykasse ganske tom. Selv om vedtaket kjennes ugyldig betyr det ikke at kommunen må vedta å tilføre med midler til å prioritere innsyn. Kommunestyrets flertall må imidlertid lære seg å formulere mer uangripelige (les «intetsigende» ) vedtak! Det er en (nærmest utilgivelig) forsømmelse å formulere seg så konkret i strid med lovens intensjon.