Re: KOMMUNESTYREVEDTAK OM Å BRYTE OFFENTLIGHETS…

Presseforbundet Still spørsmål Re: KOMMUNESTYREVEDTAK OM Å BRYTE OFFENTLIGHETS…

#17470
Sven Marti
Gjest

Jeg ser ikke helt at dette (rent formelt) skulle være noe ulovlig vedtak.

Alle kommuner bryter en rekke lover utallige ganger – daglig. Slik må (bør?) det være. Lover er ikke noe man MÅ holde – bare noe man (oftest) bør strebe etter å holde (altså insitamenter).

Kommunestyret må forvalte sine midler på en rasjonell måte. Innsyn bør ikke «snike» i køen fremfor andre lovpålagte oppgaver. Hvilke lover som brytes bør kommunestyret (og ikke de ansatte) få bestemme (jeg har selv sittet i et kommunestyre og brutt loven – mange ganger – men vi har selvfølgelig ikke formulert oss så klønete!).

Kommunens ansatte vil fortsatt gi innsyn til de som maser mest (eller oppleves som mest plagsomme – typisk journalister). På den måten er systemet på mange måter «selvregulerende» (men ikke optimalt).