Re: Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon Re: Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon

#17960
Nils E. Øy
Gjest

Offenlighetsloven gir også tilgang til opplysninger, hvis det er den type informasjonen som (forholdsvis enkelt) kan sammenstilles i et nytt dokument, hentet fra digitale dokumenter i forvaltningen. Det er dette §9 i loven gir adgang til.

Hvis denne kommunen i sitt planleggingsarbeid f eks har innhentet statistikk eller annet som skal belyse behovet for barnehageplasser fremover i tid, bør det være verdt et forsøk å kreve innsyn i disse data gjennom §9.