Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon

 • Emnet er tomt.
Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16272 Svar
   Janne Scavenius
   Gjest

   Vår aksjonsgruppe kjemper for å unngå nedleggelse av vår kommunale nærbarnehage. Initiativ til å se på nedleggelsesvedtaket (som er seks år gammelt) på nytt ble avvist av ordføreren i kommunestyret med begrunnelsen at det ikke er behov for flere plasser i kommunen verken i år eller i årene som kommer. Vi søker dokumentasjon for denne påstanden. Administrasjonen opplyser at dokumentasjonen er hentet fra den nye barnehageplanen og offentliggjøres ikke før planen kommer. Planen er halvannet år på overtid og vi har ikke tid til å vente på denne da nedleggelsen skjer i august d.å.

   1) Er det slik at informasjon som i dette tilfellet er gitt til ordføreren ikke er noe innbyggerne ellers har krav på?

   2) Vil det på noe vis være mulig å kreve innsyn i de deler av denne planen som omhandler dette spørsmålet på annet grunnlag enn overnevnte? Planen har ingen ferdigstillelsesdato.

   Takk for svar,

   vennlig hilsen

   Janne Scavenius

  • #17964 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Kommunen må komme med hjemmel for avslaget iht offentlighetslovens § 31. De må også komme med utvidet begrunnelse på forespørsel iht samme paragraf.

   Jeg skjønner din frustrasjon da saksbehandlingen er på hode. Det er ikke uvanlig at ordfører er informert i innhold i planer som er under utarbeidelse.

   Administrasjonen har som utgangspunkt en mulighet til å holde tilbake dokumenter som ikke er utgitt ennå, men de skal vurdere merinnsyn etter offentlighetslovens § 11.

   I kommunestyret er det «usportslig» å argumentere med påstander, uten at de andre i kommunestyret får dem dokumentert. De andre representantene burde ha reagert på det.

   En viktig argumentasjon i din eventuelle klage er at den aktuelle del av planen må være så å si ferdig, da kommunen har valgt å offentliggjøre konklusjonen. Det er et kraftig argument at dokumentasjonen skal frigis samtidig som konklusjonen. Hvis ikke får en konklusjon en mulighet til å «sette seg» uten at andre kan ta en kritisk gjennomgang av den.

  • #17962 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Offentleglova gir en rett til innsyn i dokumenter, ikke i opplysninger. Dersom barnehageplanen ikke er ferdigstilt ennå vil det under omstendighetene kunne argumenteres for at det ikke ennå foreligger noe «dokument» man kan få innsyn i — jfr. for så vidt offentleglova § 4 annet ledd annet og tredje punktum.

  • #17960 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Offenlighetsloven gir også tilgang til opplysninger, hvis det er den type informasjonen som (forholdsvis enkelt) kan sammenstilles i et nytt dokument, hentet fra digitale dokumenter i forvaltningen. Det er dette §9 i loven gir adgang til.

   Hvis denne kommunen i sitt planleggingsarbeid f eks har innhentet statistikk eller annet som skal belyse behovet for barnehageplasser fremover i tid, bør det være verdt et forsøk å kreve innsyn i disse data gjennom §9.

Ser 3 svar tråder
Svar til: Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon
Din informasjon: