Re: Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon Re: Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon

#17964
petimeteret
Gjest

Kommunen må komme med hjemmel for avslaget iht offentlighetslovens § 31. De må også komme med utvidet begrunnelse på forespørsel iht samme paragraf.

Jeg skjønner din frustrasjon da saksbehandlingen er på hode. Det er ikke uvanlig at ordfører er informert i innhold i planer som er under utarbeidelse.

Administrasjonen har som utgangspunkt en mulighet til å holde tilbake dokumenter som ikke er utgitt ennå, men de skal vurdere merinnsyn etter offentlighetslovens § 11.

I kommunestyret er det «usportslig» å argumentere med påstander, uten at de andre i kommunestyret får dem dokumentert. De andre representantene burde ha reagert på det.

En viktig argumentasjon i din eventuelle klage er at den aktuelle del av planen må være så å si ferdig, da kommunen har valgt å offentliggjøre konklusjonen. Det er et kraftig argument at dokumentasjonen skal frigis samtidig som konklusjonen. Hvis ikke får en konklusjon en mulighet til å «sette seg» uten at andre kan ta en kritisk gjennomgang av den.