Re: Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon Re: Kommuneadministrasjon og ordførerposisjon

#17962
Christer Alexander Jenson
Gjest

Offentleglova gir en rett til innsyn i dokumenter, ikke i opplysninger. Dersom barnehageplanen ikke er ferdigstilt ennå vil det under omstendighetene kunne argumenteres for at det ikke ennå foreligger noe «dokument» man kan få innsyn i — jfr. for så vidt offentleglova § 4 annet ledd annet og tredje punktum.