Re: Komitemøte lukket under henvisning til 14.1…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Komitemøte lukket under henvisning til 14.1…

#17110
Vegard Førland Venli
Gjest

Hei, nå er det slik at lukking av møter ikke kan hjemles i offentlighetsloven, det må hjemles i kommuneloven.

Bestemmelsene det vises til gjelder interne saksdokumenter og kommunens forhandlingsposisjon. Mer om bestemmelsene finner dere ved å slå opp i loven og lese om disse i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (den finner man enkelt ved å google).

Høres ut som saken bør klages inn for Sivilombudsmannen.