Re: KLage på innysnsnekt

#18154
Nils E. Øy
Gjest

Ja, det er korrekt at det organ som har avslått innsyn skal motta klagen og selv videresende den til overordnet organ (klageorganet), dersom avslagsorganet ikke ombestemmer seg på grunnlag av klagen. Det skjer i en del tilfeller at det første organet bestemmer seg for å gi delvis eller fullt innsyn etter klage.

Skjer ikke dette, skal dette organet snarest mulig sende klagen videre til klageorganet.

I våre maler anbefaler vi at en kopi av klage som inngis til avslagsorganet sendes samtidig til klageorganet, fordi vi mener at dette kan bidra til raskere saksbehandling.