KLage på innysnsnekt

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål KLage på innysnsnekt

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16308 Svar
   anna
   Gjest

   Jeg legger merke til i malene (her pluss flere andre steder) til klage på innsynsnekt, at det i avslutningen høres ut som om det er forvaltningsorganet SELV som skla sende klagen videre til et overordnet forvaltningsorgan.

   Hvordan henger dette egentlig samen?

   I lovteksten samt i veilederen fra justiskomiteen så høres det ut som det er klageren som skla sende klagen til nærmeste overordnede forvaltningsorgan.

   I malene deres står det avslutningsvis f.eks. at :

   ….»Vi ber samtidig om at klagen oversendes klageinstans ?uten ugrunna opphold?, slik som er kravet i offl. § 32. «……

   Skal klagen videresendes av forvaltningen SELV??

  • #18154 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Ja, det er korrekt at det organ som har avslått innsyn skal motta klagen og selv videresende den til overordnet organ (klageorganet), dersom avslagsorganet ikke ombestemmer seg på grunnlag av klagen. Det skjer i en del tilfeller at det første organet bestemmer seg for å gi delvis eller fullt innsyn etter klage.

   Skjer ikke dette, skal dette organet snarest mulig sende klagen videre til klageorganet.

   I våre maler anbefaler vi at en kopi av klage som inngis til avslagsorganet sendes samtidig til klageorganet, fordi vi mener at dette kan bidra til raskere saksbehandling.

  • #18152 Svar
   NN
   Gjest

   Dette er et prinsipp som gjelder klager i forvaltningen generellt. Man mener man sparer tid fordi man slipper at klageorganet skal sende brev til førsteinstansen der de blir bedt om å vurdere saken på nytt.

   Det er ikke alltid forvaltningen skjønner dette prinsippet selv. Jeg har selv ved et par anledninger bedt klageorganeet etterspørre oversendelsen av klagen, da klagebehandlinen hadde gått i stå.

Ser 2 svar tråder
Svar til: KLage på innysnsnekt
Din informasjon: