Re: Klage

#17680
Petimeteret
Gjest

Hei!

Jeg er en smule uenig.

Siden du ikke er part i saken skal kommunen avslå innsynskravet etter offentlighetsloven.Da skal kommunen oppgi hvilken paragraf i offentlighetsloven som de støtter seg på.

Du bør derfor klage etter § 32 i offentlighetsloven. Det har nok i praksis liten betydning fordi klageadgangen i offentlighetsloven støtter seg på forvaltningsloven med: «Elles gjeld reglane i forvaltningsloven kapittel VI så langt dei passar. «

Du bør også vurdere å be om utvidet begrunnelse etter offentlighetslovens § 31.2. Det er ofte lettere å finne klageargumenter, dersom du har fått en skikkelig utvidet begrunnelse. Det er også lettere å slå seg til ro uten å klage, dersom begrunnelsen virker fornuftig.

(Men dersom du er uenig med kommunen i om du er part i saken eller ikke, må du bruke forvaltningslovens klageadgang. Dersom du er part i saken gir forvaltningsloven en noe bedre innsynsrett enn offentlighetsloven) .