Klage

Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16221 Svar
   Sigurd Heggemsnes
   Nøkkelmester

   Hvordan klager man på avslag på innsynsrett i rådmannens innstilling fordi man ikke er part? Forstår at man ikke har innsynsrett etter forvaltningsloven når man ikke er part, men man har jo innsynsrett offentlighetsloven § 3. Bruker man fvl § 28 eller offl § 32 når man skal klage da?

  • #17682 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Når det gjelder kommunale avgjørelser spiller det ingen rolle om du klager etter forvaltningsloven § 28 eller offentleglova § 32. De gir den samme klageretten.

  • #17680 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Hei!

   Jeg er en smule uenig.

   Siden du ikke er part i saken skal kommunen avslå innsynskravet etter offentlighetsloven.Da skal kommunen oppgi hvilken paragraf i offentlighetsloven som de støtter seg på.

   Du bør derfor klage etter § 32 i offentlighetsloven. Det har nok i praksis liten betydning fordi klageadgangen i offentlighetsloven støtter seg på forvaltningsloven med: «Elles gjeld reglane i forvaltningsloven kapittel VI så langt dei passar. «

   Du bør også vurdere å be om utvidet begrunnelse etter offentlighetslovens § 31.2. Det er ofte lettere å finne klageargumenter, dersom du har fått en skikkelig utvidet begrunnelse. Det er også lettere å slå seg til ro uten å klage, dersom begrunnelsen virker fornuftig.

   (Men dersom du er uenig med kommunen i om du er part i saken eller ikke, må du bruke forvaltningslovens klageadgang. Dersom du er part i saken gir forvaltningsloven en noe bedre innsynsrett enn offentlighetsloven) .

  • #17678 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Er du part i saken, vil du normalt ha full innsynsrett i den utvidede søkerlisten – som også inneholder navnene på de som eventuelt har fått medhold i å få sitt navn unntatt fra den offentlige søkerlisten. For øvrig er jeg enig med «Petimeteret» – krev alltid at avslaget hjemles i offentleglova. I dette tilfellet er det vel strengt talt bare en aktuell hjemmel (§ 25), og det er relativt strenge krav før bruken av den er gyldig. Det er med andre ord ikke fullstendig utopisk å håpe på at en klage til Fylkesmannen vil føre helt eller delvis frem…

Ser 3 svar tråder
Svar til: Klage
Din informasjon: