Re: Kan et kommunalt foretak holde tilbake regn…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Kan et kommunalt foretak holde tilbake regn…

#18030
Nils E. Øy
Gjest

Enig i at det blir sendt ut av organet, men det kan likevel ta sin tid. Men innsynsretten etter offentleglova gjelder så snart regnskapet er godkjent av styret (og uten å vente på noen protokollunderskrift). I tillegg er egen innsynsrett fastsatt i overmål i forskrift til kommuneloven §75. Forskriftens §17 sier: «Særregnskapet er offentlig fra det tidspunkt det er avlagt av foretakets styre.»