Re: Journalføringsdato / Journalføringsplikt fo…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Journalføringsdato / Journalføringsplikt fo…

#17562
Sven Marti
Gjest

Til petimeteret: Det er ikke sikkert at de har «rettet» journalen. Jeg bare lurer på OM de kan ha gjort det.

Ved nærmere undersøkelser av e-postadressene ser jeg at e-postene jeg sendte gikk via postmottak. Det kan derfor godt være at saksbehandleren som svarte har «reservert» nummerne 4 og 6 (og at 5 er et svar direkte til ham), og så «lukket» journalføringen senere enn arkivet (og at dette forklarer datoene). Det er vel sannsynlig at innsyn ble gitt av arkivet, slik at saksbehandleren kanskje ikke ante at innsyn likevel ble gitt (noe jeg først oppdaget i forrige måned).

Men jeg føler meg likevel lettere «villedet» av saksbehandleren. Etter at jeg mandag 30.11.09 fikk noen oppsiktsvekkende opplysninger av en av Oslo tingretts medarbeidere og sammenholdt dette med utskrift av Oslo tingretts dokumentjournal (og oppdaget dokument 13: «Blankt ark(mail fra Trafikketaten)» ), skrev jeg til tilsynsutvalget at jeg vurderte å politianmelde dommeren og ba dem derfor ikke sende dokumentene til dommeren. Den første e-posten fra dem (dokument 4, før den jeg siterte tidligere (som må være dok 6)) lød:

«Jeg viser til din klage til Tilsynsutvalget for dommere, klagedato 26. november 2009.

I klagen er det bedt om at saken stilles i bero inntil politiet har ferdig etterforsket saken, og at vi derfor ikke bør sende dommeren dokumentene.

Tilsynsutvalget opererer helt atskilt fra politiets virksomhet, og vil således ikke anse seg forpliktet av din anmodning om ikke å oversende dokumentene til dommeren.

På vegne av Tilsynsutvalget forespør jeg derfor om du opprettholder klagen. I bekreftende fall vil dokumentene kunne bli oversendt dommeren for uttalelse.»

Det er lett å tolke uttalelsen antitetisk – at dokumentene IKKE vil bli oversendt dersom jeg trakk klagen – noe jeg gjorde en time senere (for å hindre bevisforspillelse). Når dommeren så likevel ble gitt innsyn (sannsynligvis omtrent samtidig) – kunne hans innsyn med fordel ha vært journalført.

(Jeg anmeldte dommeren et halvt år senere for å ha forstukket bevis, og pekte på dokument 13 – vedlegg til e-posten som kommunen sendte ham 23. november 2009 kl 14:50. Dommeren hadde imidlertid slettet e-posten (ifølge tingretten for å spare plass i mailsystemet), og saken ble henlagt. Kommunen nekter fortsatt å gi innsyn og Follo tingrett, som nå har kravet, har fortsatt ikke berammet saken. Det har nå gått over 3 år, og eventuelle erstatningskrav er dermed muligens foreldet.)