Re: Journalføring av innsynskrav

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Journalføring av innsynskrav Re: Journalføring av innsynskrav

#18260
Siwh
Gjest

Det er verdt å merke seg at endringene ikke har trådt i kraft. Legg også merke til at departementet i notatet ikke bestrider at å behandle innsynsforespørsler faktisk er saksbehandling (og dermed i utgangspunktet journalføringspliktig). Departementet bestrider heller ikke at det er arkiveringsplikt for innsynsforespørsler. For håpentligvis blir endringen aldri noe av.