Journalføring av innsynskrav

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Journalføring av innsynskrav

Ser 8 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16333 Svar
   Ola Henning Målsnes
   Gjest

   Jeg jobber i en større kommune og vi har daglig kontakt med mange aktive journalister og andre som bruker innsynsretten sin og som også kan regelverket og mulighetene som ligger i det svært godt. Det er positivt!

   Vi har diskutert litt på jobben hvorvidt innsynskrav bør journalføres. Samtidig vet jeg at mange journalister ikke liker offentlighet rundt dette fordi saken da kan «blåses» ved at konkurrende medier blir oppmerksomme på hva de arbeider med.

   Jeg ser på OEP at det er noen få etater som registrerer alle innsynskrav. Mens andre nøyer seg med å første registrere slike hvis det nektes innsyn og det kan bli gjenstand for en klagesak.

   Lovverket tar ikke hensyn til mediers konkurransesituasjon når det gjelder journalføring av innsynskrav. Normalt blir ikke innsynskrav journalført hos oss. Men jeg mener når det er innsynskrav som går ut over å finne frem til et allerede eksisterende og ferdigstilt dokument, så må det journalføres. Og i alle fall vedtak om å nekte innsyn, slik at det er lett å finne frem til dokumentasjon hvis det skulle utvikle seg til en klagesak.

   Det hadde vært interessant å høre hva dere mener om dette.

   Mvh

   Ola Henning Målsnes

  • #18266 Svar
   Bjarne Johannessen
   Gjest

   Hei!

   Kulturdepartementet hadde for en tid sidne ute en høring om spørsmålet ditt:

   http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/hoyring-om-endringar-i-arkivforskrifta.html?id=621905

  • #18264 Svar
   Ola Henning Målsnes
   Gjest

   Takk for den lenken. Jeg var ikke klar over at dette var tatt opp i endringer i arkivforskriften.

  • #18262 Svar
   Torleif Lind
   Gjest

   Av de mange høringssvarene som kom inn til kulturdepartementet på dette spørsmålet, vil det være spesielt viktig å lese argumentasjonen i de svarene som motsetter seg departementets forslag, og holde denne opp mot departementets (etter min mening) noe ensidige argumentasjon.

  • #18260 Svar
   Siwh
   Gjest

   Det er verdt å merke seg at endringene ikke har trådt i kraft. Legg også merke til at departementet i notatet ikke bestrider at å behandle innsynsforespørsler faktisk er saksbehandling (og dermed i utgangspunktet journalføringspliktig). Departementet bestrider heller ikke at det er arkiveringsplikt for innsynsforespørsler. For håpentligvis blir endringen aldri noe av.

  • #18258 Svar
   Bjarne Johannessen
   Gjest

   Jeg er uenig med Siwh i dette. Jeg kan ikke se at denen saken kan ende med noe annet en endringer.

   Jeg mener som Sivilombudsmannen at departementene følger en praksis som ikke er i henhold til nåværende lov.

   Departementet derimot mener at de endringer som de vil innføre ikke er reelle endringer i lovens innhold, men klargjøringer av det som hele tiden har vært gjeldende lov.

   Saken må enten ende opp med en lovendring eller en praksisendring.

  • #32054 Svar
   Bypejeono
   Gjest

   http://tomi4282.soup.io/ app collage
   https://storify.com/Pekka9296 #Jingiliya
   http://harri3669.soup.io/ #Jingiliya
   http://hilma1736.soup.io/ #MakeAMovieMoreChildFriendly
   https://storify.com/Leo8821 Good Burger
   5f$237dsha1JDS

  • #33491 Svar
   RobertoniPi
   Gjest

   Этот знаменитейший американский исполнитель известен как благодаря своим выходкам на сцене, так и благодаря таланту и голосу.
   18 ноября Сатурн поможет вам грамотно спланировать рацион.
   23 декабря 1987 года в Минске родилась Александра Игоревна Зарецкая (ивр.
   Охотник на людей 14.
   Люди этого знака становятся несчастными, когда начинают слишком большое внимание уделять материальной стороне своего существования и ударяются в накопительство.

   cccp

  • #33502 Svar
   RobertoniPi
   Gjest

   Что кажется, будто они все твои друзья.
   Больше всего на свете она нуждается в любви и защищенности.
   Если конечно разработчики не перенесут.
   Но далеко искать не придется, ведь любимый человек находится совсем рядом, достаточно просто более внимательно присмотреться к своему окружению.
   Только вопрос такой мож кто знает как от денег можно избавится самым бесполезным образом?

   cccp

   [url=»http://numerologiy.ucoz.ru/news/numerologija_onlajn/1-0-7″%5DНумерология для Всех – Нумерология[/url]

Ser 8 svar tråder
Svar til: Journalføring av innsynskrav
Din informasjon: