Re: Innsynsrett, rådmannens innstilling et orga…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsynsrett, rådmannens innstilling et orga…

#18134
Preben Arnkjær
Gjest

Det finnes få grenser for hva kommuner kan finne på, men de har ikke loven på sin side i dette tilfelle.

Offentlighetsloven § 16.1 a er klar på at «saksframlegg med vedlegg til eit kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalt organ, » ikke kan unntas fordi de er organinterne (men det kan finnes andre grunner).

Du må kanskje minne kommunen på at kommunestyret er folkevalgt…