Re: Innsynsrett i kommunens advokatbistand i by…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsynsrett i kommunens advokatbistand i by…

#17404
Christer Alexander Jenson
Gjest

Innledningsvis stiller du spørsmål om det er mulig å få innsyn i «omfang og karakter» av bistand en etat har fått fra kommuneadvokaten.

I saker der kommuneadvokaten opptrer på vegne av forvaltningen vil de råd kommuneadvokaten gir kunne unntas offentlighet som interne dokumenter (etter § 14 første ledd eller § 15 annet ledd avhengig av hvordan kommunen organiserer seg). Rettssaksdokumenter kan unntas etter § 18. Bistandens karakter vil dermed kunne unntas offentlighet.

Bistandens omfang vil antagelig ikke kunne unntas offentlighet. Men innsyn forutsetter at opplysningene er tilgjengelige i et dokument hos en instans underlagt offentleglova. Du har ikke krav på at det offentlige sammenstiller ikke-elektroniske opplysninger for deg, slik at dersom advokaten sender samlefaktura må du i så fall be om innsyn i absolutt alt av fakturaer og kryssreferere.

For øvrig en ganske stygg anklage, å implisere at advokaten fremmer uenighet for å mele sin egen kake.