Re: Innsynsrett i avviksmeldinger fra kommunale…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsynsrett i avviksmeldinger fra kommunale…

#17346
Vegard Førland Venli
Gjest

Ettersom tilsyn med helsepersonell som oftest dreier seg om konkret håndtering av pasienter, vil opplysninger om eller som kan bidra til å identifisere pasientene, være underlagt taushetsplikt. Når det gjelder opplysninger om feil helsepersonellet har gjort vil det som hovedregel ikke være taushetsbelagt. Har personlig fått innsyn i en rekke slike rapporter med fullt navn på helsepersonellet. Dette er jo tross alt mennesker som i stor grad er avhengig av tillit fra allmennheten.

Husk at du som hovedregel vil ha krav på innsyn i «restdokumentet», det vil si dokumentet unntatt de taushetsbelagte opplysningene.

Et annet bra tips er å begjære taushetsplikten opphevet. Da plikter det offentlige å fremme en forespørsel for den som har krav på taushet (i dette tilfellet pasienten), noe du finner mal på her inne, under «Klag på 1-2-3». I mange tilfeller fører det til at man likevel får innsyn eller kontaktes av pasienten, da disse ofte har egeninteresse i å få belyst saken offentlig.

Du får eventuelt komme tilbake hit om du støter på «finjus»… 🙂