Re: Innsynsnekt

#18184
Kristine Foss
Gjest

Hei,

mine svar forutsetter at dette er et sykehus som er omfattet av offentleglova, altså ikke et privat.

1) Dette beror på hvor arbeidskrevende det er. Som du ganske riktig påpeker, har du krav på en sammenstilling av opplysninger såfremt dette kan gjøres med enkle framgangsmåter. Det høres merkelig ut at dette ikke skal la seg gjennomføre, så jeg ville ihvertfall ha klaget over avslaget, og begrunnet klagen med at du mener dette må være mulig.

2) Du har krav på søkerlister, og jeg kan ikke se at sykehuset kan nekte å utlevere søkerlistene til 40-80 stillinger. Sykeshuset har plikt etter offentleglova til å sette opp en søkerliste så fort søknadsfristen er gått ut, og da vil ikke et innsynskrav i alle disse over en så begrenset periode som du ønsker, være urimelig. Også her vil jeg anbefale deg å klage hvis du får avslag.

3) Nei, det er fritt fram hvordan man vil lage søkerlistene sålenge de innholdsmessig oppfyller kravene i offentleglova, «ei søkjarliste [skal] innehalde namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar.»

Ved klage sendes denne til sykehuset, som har plikt til å sende den videre til klageinstans.

3)