Re: Innsynsforespørsel og svar

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsynsforespørsel og Svar Re: Innsynsforespørsel og svar

#18312
Lasse B
Gjest

Videre utvikling er vedlagt

Hei

Vi viser til din epost av 12. april då hvor du ber om å få tilsendt offentlig journal for tre år tilbake i tid.

Offentlig elektronisk postjournal er foreløpig ikke tatt i bruk i Skattedirektoratet. Dagens offentlige journal inneholder henvisninger til saker (i skjermet tilstand) som ikke vil fremgå av OEP når denne tas i bruk, jf offentlegforskrifta § 7 annet ledd.

Skattedirektoratet behandler en større mengde dokumenter med svært følsomt innhold som skal skjermes fra offentligheten. Da det er mennesker som foretar skjerming av dokumenter med slike opplysninger, vil det alltid foreligge en mulighet for at enkelte opplysninger ikke blir skjermet i tilstrekkelig grad. Ved forespørsel om innsyn i offentlig journal, må denne derfor igjennomgås for å være sikker på at den ikke inneholder opplysninger som skulle vært skjermet. En slik gjennomgang må gjøres manuelt.

Offentlig journal for tre år inneholder anslagsvis 20 200 sider (A4). Det sier seg selv at en manuell gjennomgang av et så stort materiale vil ta tid og være svært arbeidskrevende. Det er beregnet å ta ca 312 timer på hele gjennomgangen og kvalitetssikringen.

Skattedirektoratet finner ut fra dette at det ikke vil være mulig å etterkomme forespørselen om utlevering av offentlig journal tre år tilbake i tid. Vi viser til offentleglova § 9 hvor alle kan kreve innsyn i en sammenstilling av opplysninger, dersom sammenstillingen kan gjøres med enkle fremgangsmåter. I foreliggende sak vil det som nevnt over ikke være mulig å sammenstille offentlig journal over tre år med en enkel fremgangsmåte.

Vi viser dessuten til at offentleglova § 28 også inneholder visse begrensninger for utlevering av dokumenter. Riktignok gjelder ikke denne begrensningen når det blir krevd innsyn i en journal eller lignende register. Vi legger imidlertid til grunn at dette viser til offentlig elektronisk journal og ikke dagens offentlige journal.