Innsynsforespørsel og Svar

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsynsforespørsel og Svar

 • Emnet er tomt.
Ser 5 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16344 Svar
   Lasse B
   Gjest

   Forespørsel av 12.04.2010

   «Jeg søker også innsyn i følgende dokument:

   2008/633665-1

   2008/817026-16

   2009/214190- 2

   2009/415730-1

   2009/256331-7

   2009/439364-2

   2008/30679-23″

   Skatteetatenes svar av 15.04.2010

   «Vi viser til din forespørsel om innsyn av 12. april 2010. Da saksmengden ved kontoret for tiden er stor, vil det måtte påregnes en saksbehandlingstid på rundt fire måneder.»

  • #18328 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Hahahahaha

   Klag, klag, klag. Ferdig klagebrev her inne, men det veit du vel:)

   Tragisk opplegg ass.

  • #18326 Svar
   Bjarne
   Gjest

   Jeg håper du ikke tar det ille opp, men jeg har merket meg at du i flere sammenhenger kommer opp i slike situasjoner. Du har også tidligere vært kritisk til Skattedirektoratet.

   Selv om det offentlige har lovkrav som skal følges, så er det mennesker som behandler innsynene. De lar seg påvirke av hvordan man kommuniserer med dem.

   Kan du analysere din dialog med Skattedirektoratet. Kan det være noe i dem som gjør at noen i Skattedirektoratet har grunn til å reagere?

  • #18316 Svar
   Lasse B
   Gjest

   Jeg har lest ditt spørsmål og noen kommentarer til det. Jeg synes spørsmålet ditt er meget relevant.

   Jeg tror jeg fikk det avslaget fordi det var jeg som søkte.

   Stort sett greier jeg å ha en nøktern dialog ved innsyn og klager. Jeggår nok lenger enn de fleste når det gjelder å begrunne mine klager og spørsmål om utvidet begrunnelse enn de fleste.Det bør jo bare være positivt. Når avslagene ikke er begrunnet ut fra offentleglova, og du har påpekt det flere ganger uten at samme saksbehandler endrer praksis, så kommer man til et stadie hvor en blir litt krass. For skattedirektoratet stemmer det. Der har det nok bare gjort vondt værre.

   Andre steder har det å være krass bidratt positivt. Etter at saksbehandler har forstått at jeg mener alvor, har han latt det gå prestisje i at jeg ikke skal han i saksbehandlingsfeil i hvertfall.

   Jeg ser gjerne at det kommer frem sysnpunkter på hvor langt man kan tilate seg å vise hav en oppriktig mener ifm innsyn.

   Jeg har sendt en klage til Skattedirektoratet i saken. Den er i hovedsak bygget på et utkast funnet på disse sidene. Den skal derfor være saklig nok.

  • #18314 Svar
   Bjarne
   Gjest

   Jeg har sett på din sak. Jeg sender også noen kompletterende ting på e-post til deg.

   Gjenganger er at Skattedirektoratet ikke grunngir avslag slik som § 31 krever samt at de bruker ugrunnet lang tid.

   Da det gikk tid så klaget jeg også. Det ser jeg at du også har gjort. Begge klaget først elektronisk. Det var en meget interessant forskjell. Svarene kommer fra samme saksbehandler.

   Du fikk svaret:

   ?Hei!

   Vi viser til din epost av 16. desember 2009.12.18.

   Vurderingen av rett til å utgi personopplysninger er gjort med bakgrunn i innsyn og klage etter offentleglova §§ 29 og 32. Klageorgan er Finansdepartementet., jf § 32.

   Det gjelder særskilte formelle krav til klagens adressat, form og innhold, jf forvaltningsloven § 32 som hitsettes:

   ?§ 32. (klagens adressat, form og innhold).

   Erklæring om klage skal:

   a) fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, dersom muntlig klage er tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan

  • #18312 Svar
   Lasse B
   Gjest

   Videre utvikling er vedlagt

   Hei

   Vi viser til din epost av 12. april då hvor du ber om å få tilsendt offentlig journal for tre år tilbake i tid.

   Offentlig elektronisk postjournal er foreløpig ikke tatt i bruk i Skattedirektoratet. Dagens offentlige journal inneholder henvisninger til saker (i skjermet tilstand) som ikke vil fremgå av OEP når denne tas i bruk, jf offentlegforskrifta § 7 annet ledd.

   Skattedirektoratet behandler en større mengde dokumenter med svært følsomt innhold som skal skjermes fra offentligheten. Da det er mennesker som foretar skjerming av dokumenter med slike opplysninger, vil det alltid foreligge en mulighet for at enkelte opplysninger ikke blir skjermet i tilstrekkelig grad. Ved forespørsel om innsyn i offentlig journal, må denne derfor igjennomgås for å være sikker på at den ikke inneholder opplysninger som skulle vært skjermet. En slik gjennomgang må gjøres manuelt.

   Offentlig journal for tre år inneholder anslagsvis 20 200 sider (A4). Det sier seg selv at en manuell gjennomgang av et så stort materiale vil ta tid og være svært arbeidskrevende. Det er beregnet å ta ca 312 timer på hele gjennomgangen og kvalitetssikringen.

   Skattedirektoratet finner ut fra dette at det ikke vil være mulig å etterkomme forespørselen om utlevering av offentlig journal tre år tilbake i tid. Vi viser til offentleglova § 9 hvor alle kan kreve innsyn i en sammenstilling av opplysninger, dersom sammenstillingen kan gjøres med enkle fremgangsmåter. I foreliggende sak vil det som nevnt over ikke være mulig å sammenstille offentlig journal over tre år med en enkel fremgangsmåte.

   Vi viser dessuten til at offentleglova § 28 også inneholder visse begrensninger for utlevering av dokumenter. Riktignok gjelder ikke denne begrensningen når det blir krevd innsyn i en journal eller lignende register. Vi legger imidlertid til grunn at dette viser til offentlig elektronisk journal og ikke dagens offentlige journal.

Ser 5 svar tråder
Svar til: Innsynsforespørsel og Svar
Din informasjon: