Re: Innsynsforespørsel og svar

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsynsforespørsel og Svar Re: Innsynsforespørsel og svar

#18316
Lasse B
Gjest

Jeg har lest ditt spørsmål og noen kommentarer til det. Jeg synes spørsmålet ditt er meget relevant.

Jeg tror jeg fikk det avslaget fordi det var jeg som søkte.

Stort sett greier jeg å ha en nøktern dialog ved innsyn og klager. Jeggår nok lenger enn de fleste når det gjelder å begrunne mine klager og spørsmål om utvidet begrunnelse enn de fleste.Det bør jo bare være positivt. Når avslagene ikke er begrunnet ut fra offentleglova, og du har påpekt det flere ganger uten at samme saksbehandler endrer praksis, så kommer man til et stadie hvor en blir litt krass. For skattedirektoratet stemmer det. Der har det nok bare gjort vondt værre.

Andre steder har det å være krass bidratt positivt. Etter at saksbehandler har forstått at jeg mener alvor, har han latt det gå prestisje i at jeg ikke skal han i saksbehandlingsfeil i hvertfall.

Jeg ser gjerne at det kommer frem sysnpunkter på hvor langt man kan tilate seg å vise hav en oppriktig mener ifm innsyn.

Jeg har sendt en klage til Skattedirektoratet i saken. Den er i hovedsak bygget på et utkast funnet på disse sidene. Den skal derfor være saklig nok.