Re: Innsynsforespørsel og svar

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsynsforespørsel og Svar Re: Innsynsforespørsel og svar

#18314
Bjarne
Gjest

Jeg har sett på din sak. Jeg sender også noen kompletterende ting på e-post til deg.

Gjenganger er at Skattedirektoratet ikke grunngir avslag slik som § 31 krever samt at de bruker ugrunnet lang tid.

Da det gikk tid så klaget jeg også. Det ser jeg at du også har gjort. Begge klaget først elektronisk. Det var en meget interessant forskjell. Svarene kommer fra samme saksbehandler.

Du fikk svaret:

?Hei!

Vi viser til din epost av 16. desember 2009.12.18.

Vurderingen av rett til å utgi personopplysninger er gjort med bakgrunn i innsyn og klage etter offentleglova §§ 29 og 32. Klageorgan er Finansdepartementet., jf § 32.

Det gjelder særskilte formelle krav til klagens adressat, form og innhold, jf forvaltningsloven § 32 som hitsettes:

?§ 32. (klagens adressat, form og innhold).

Erklæring om klage skal:

a) fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, dersom muntlig klage er tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan