Re: Innsyn i tilbud/tildeling av stilling

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i tilbud/tildeling av stilling Re: Innsyn i tilbud/tildeling av stilling

#17804
Christer Alexander Jenson
Gjest

Tildeling av stilling vil være avgjørelsen av saken/endelig arbeidsavtale, noe som innebærer at offl § 25 ikke gir hjemmel for å unnta dette dokumentet (se JDs veileder s. 149 med videre henvisninger til Innst. O. nr. 74 (2005-2006) s. 14).

For å få tilbud om en stilling i det offentlige må noen (innstillingsmyndighet ved administrativ tilsetting, eller tilsettingsmyndigheten) ha truffet et vedtak om at du skal tilsettes. Slik jeg ser det vil derfor alle som har fått et tilbud også omfattes i «avgjørelsen av saken», jfr. over.