Re: Innsyn i søkerlister – navn unntatt offentl…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsyn i søkerlister – navn unntatt offentl…

#17632
Nils E. Øy
Gjest

Antall søkere og kjønnsfordeling for de søkere som unntas skal alltid framgå av den søkerliste som må lages.