Re: Innsyn i søkerlister – navn unntatt offentl…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsyn i søkerlister – navn unntatt offentl…

#17634
Petimeteret
Gjest

I utgangspunktet skal de bare unnta opplysninger det er grunnlag for å unnta.

Det er navnet som man i utgangspunktet ikke vil røpe. Andre opplysninger kan unntas, hvis risikoen for å kunne finne ut hvem vedkommende er blir for stor.

Kjønn er det derfor liten grunn for å ikke oppgi.

Men hvis man ikke skal spore navnet på søkeren er det ofte lite interesse for andre opplysninger. Derfor er det nok vanlig praksis å unnta flere opplysninger enn det som det er hjemmel for.

Dersom du ønsker å vite kjønnet på en søker, som det eller ikke er oppgitt data på, bør du få det.