Re: Innsyn i saksdokumenter i en sak hvor en selv ikke er en part i saken

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i saksdokumenter i en sak hvor en selv ikke er en part i saken Re: Innsyn i saksdokumenter i en sak hvor en selv ikke er en part i saken

#18504
Kristine Foss
Gjest

Allmennhetens innsynsrett i sivile saker reguleres av tvistelovens § 14-2 til § 14-5. Ihht. til § 14-2 jf. § 14-5 har du rett til innsyn i bevis som er påberopt under muntlige forhandlinger, eller når saken er avgjort for skriftlige. Du kan rette innsynskravet til domstolen som har saken.