Innsyn i saksdokumenter i en sak hvor en selv ikke er en part i saken

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i saksdokumenter i en sak hvor en selv ikke er en part i saken

Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16390 Svar
   Vidar K
   Gjest

   Har person X rett til å få innsyn i saksdokumenter i en sak (sak nr. 1) som omhandler et erstatningssøksmål rettet av person Y overfor person Z? Det vil med andre ord si en sak hvor person X selv ikke er en a partene.

   Hva hvis et av saksdokumentene i sak nr. 1 vil kunne være et avgjørende bevis i forhold til skyldspørsmålet og troverdigheten til person Y i en annen straffesak (sak nr. 2), hvor person X er den påståtte gjerningspersonen og person Y offeret?

   Saksdokumentet dette gjelder er en utredning og en uttalelse fra en psykolog fremlagt som bevis i sak nr 1., et bevis som hvis det ble fremlagt i sak nr. 2 vil vist at person Y er nødt til å ha avgitt falsk forklaring i en av sakene. Det vil med andre ord si at innholdet i dette dokumentet er motstridende med påstander fremmet i sak nr.2. Med motstridende menes her av en slik karakter at de vil kunne medføre at person X blir frifunnet i sak nr. 2.

   Har person X da mulighet til å få innsyn i saksdokumentene i sak nr. 1? Hva må person X i tilfelle gjøre?

  • #18504 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Allmennhetens innsynsrett i sivile saker reguleres av tvistelovens § 14-2 til § 14-5. Ihht. til § 14-2 jf. § 14-5 har du rett til innsyn i bevis som er påberopt under muntlige forhandlinger, eller når saken er avgjort for skriftlige. Du kan rette innsynskravet til domstolen som har saken.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Innsyn i saksdokumenter i en sak hvor en selv ikke er en part i saken
Din informasjon: