Re: Innsyn i rettsdokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i rettsdokumenter Re: Innsyn i rettsdokumenter

#17820
John Knutsen
Gjest

Som Ingrid er inne på er de formelle regler slik utformet at det skal se ut som om det foreligger innsynsrett og åpenhet. I mange tilfeller, jfr. bl.a. Treholt saken og 22. juli saken, slår imidlertid «systemlojaliteten» inn slik at det i praksis ikke er tilstrekkelig åpenhet til å etterprøve rettsvesenet.

Ved norske domstoler kan det også være problemer knyttet både til (manglende) journalføring og oppbevaring (arkivering) av dokumenter og bevis.

Se også http://voxpublica.no/2012/05/tid-for-apenhet-i-rettsvesenet/