Innsyn i rettsdokumenter

Presseforbundet Forum Still spørsmål Innsyn i rettsdokumenter

Dette emnet inneholder 8 svar, har 1 deltaker og ble sist oppdatert av  Tom Arvid Stensrud 2 år, 5 måneder siden.

 • Forfatter
  Innlegg
 • #16248 Svar

  Jon Andersen

  Hei, jeg lurer på om det er mulig å få innsyn i dokumenter fra en rettsak som var i 1989? I tilfelle ja, hvordan går jeg fram for å gjøre dette?

  Mvh

  Jon

 • #17822 Svar

  Ingrid Torp

  I straffesaker kan «enhver som det har rettslig interesse for» kreve utskrift av rettsbøker og andre dokumenter i en straffesak som retten har avsluttet behandlingen av (straffeprosessloven § 28). Dessverre er det slik at kravet kan avslås, dersom det er mer enn fem år siden dommen falt. Det kan også avslås hvis dommen kun identifiseres ved siktedes navn. Dette betyr imidlertid ikke at kravet skal avslås, og dette avhenger blant annet av hvor ressurskrevende det er å finne dommen. Justiskomiteen har, ved stortingsbehandlingen av tidligere nevnte paragraf, uttalt seg om viktigheten av at media får tilgang til eldre dommer.

  Du kan få utskrift av dommer ved å henvende deg til den aktuelle domstolen. En stor mengde dommer finnes også på lovdata.no, men her må du betale for tilgang på eldre dommer.

  Du kan lese mer om offentlighet i rettspleien her:

  http://ezcust0003.web1.dedicated99.no.webdeal.no/offentlighet_user/Domstol-politi/Innsyn-hos-politiet

  http://www.domstol.no/no/Elektronisk-pressemappe/Offentlighet-i-rettspleien/

 • #17820 Svar

  John Knutsen

  Som Ingrid er inne på er de formelle regler slik utformet at det skal se ut som om det foreligger innsynsrett og åpenhet. I mange tilfeller, jfr. bl.a. Treholt saken og 22. juli saken, slår imidlertid «systemlojaliteten» inn slik at det i praksis ikke er tilstrekkelig åpenhet til å etterprøve rettsvesenet.

  Ved norske domstoler kan det også være problemer knyttet både til (manglende) journalføring og oppbevaring (arkivering) av dokumenter og bevis.

  Se også http://voxpublica.no/2012/05/tid-for-apenhet-i-rettsvesenet/

 • #39246 Svar

  Tom Arvid Stensrud


  <p style=»text-align: left;»>Saksnr 07 024553ASI-BORG</p>

 • #39354 Svar

  Tom Arvid Stensrud

  Saksnr 07 024553ASI-BORG å saksnr 06-015057TVI-moss finer de ikke

 • #39355 Svar

  Tom Arvid Stensrud

  Hvem kan jeg henvende meg til for å få ut saks papirene

 • #39356 Svar

  Tom Arvid Stensrud

  Hva er en skifte attest

 • #39697 Svar

  Tom Arvid Stensrud
  1. Saksnr 07 024553ASI-BORG å saksnr 06-015057Tvi-moss
 • #40018 Svar

  Tom Arvid Stensrud

  <p style=»text-align: center;»>Saksnr 07 024553ASI-BORG å saksnr 06-015057Tvi-moss</p>

Svar til: Innsyn i rettsdokumenter
Din informasjon: