Re: Innsyn i rettsdokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i rettsdokumenter Re: Innsyn i rettsdokumenter

#17822
Ingrid Torp
Gjest

I straffesaker kan «enhver som det har rettslig interesse for» kreve utskrift av rettsbøker og andre dokumenter i en straffesak som retten har avsluttet behandlingen av (straffeprosessloven § 28). Dessverre er det slik at kravet kan avslås, dersom det er mer enn fem år siden dommen falt. Det kan også avslås hvis dommen kun identifiseres ved siktedes navn. Dette betyr imidlertid ikke at kravet skal avslås, og dette avhenger blant annet av hvor ressurskrevende det er å finne dommen. Justiskomiteen har, ved stortingsbehandlingen av tidligere nevnte paragraf, uttalt seg om viktigheten av at media får tilgang til eldre dommer.

Du kan få utskrift av dommer ved å henvende deg til den aktuelle domstolen. En stor mengde dommer finnes også på lovdata.no, men her må du betale for tilgang på eldre dommer.

Du kan lese mer om offentlighet i rettspleien her:

http://ezcust0003.web1.dedicated99.no.webdeal.no/offentlighet_user/Domstol-politi/Innsyn-hos-politiet

http://www.domstol.no/no/Elektronisk-pressemappe/Offentlighet-i-rettspleien/