Re: Innsyn i regninger

#17664
Petimeteret, <br><br>Hei!<br><br>Det er lov å spørre om innsyn i dette. Det er kommunens oppgave å finne ut om du virkelig får innsyn. Det er nærliggende at kommunen vurderer om det er taushetsplikt for opplysningene (personlige forhold), men jeg tror de må konkludere med at ikke er taushetsbelagt. <br><br><br><br>Du må formulere kravet ditt på en måte som kommunen kan forholde seg til. Derfor er det best med å oppgi konkrete navn, selv om kommunen sikkert har oversikter over de folkevalgte i kommunen. <br><br><br><br>En annen vinkling kan være å be om oversikt over forfalte med ubetalte barnehageregninger i kommunen. <br><br>
Gjest