Re: Innsyn i referat fra arbeidsgruppe nedsatt…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsyn i referat fra arbeidsgruppe nedsatt…

#17438
Kristine Foss
Gjest

Hei,

Dette kan nok falle inn under interne dokumenter, men det avgjørende for om det kan unntas er for det første om de har oppgitt en lovhjemmel? Deretter om unntak er nødvendig for å verne intern saksbehandling.

Be om lovhjemmel hvis ikke de har oppgitt dette, og påklag deretter avslaget etter den lovhjemmelen de bruker (se klagebrev her på klag på 1-2-3). I noen tilfeller kan denne type utvalg regnes som en del av organet, dvs. de kan bruke § 14. Gjør de ikke det, er det isåfall § 15(2) som gjelder, og her er det kun vurderinger og anbefalinger som kan unntas hvis det er påkrevd av hensyn til en forsvarlig saksbehandling.

En generell hjemmel til å unnta referater som internt, gjelder ikke. Det avgjørende er type dokument og innholdet i dokumentet.