Re: Innsyn i referat fra arbeidsgruppe nedsatt…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsyn i referat fra arbeidsgruppe nedsatt…

#17434
Christer Alexander Jenson
Gjest

Arbeidsgruppens møtereferater er interne dokumenter. Hvem som er med i arbeidsgruppen er ikke relevant.

Justisdepartementet om arbeidsgruppers status i relasjon til offl. § 14:

«En arbeidsgruppe som er oppnevnt av et organ for å utrede en særskilt sak, må normalt regnes som en del av det organet som har oppnevnt den. Intern saksforberedende korrespondanse mellom utvalget og organet ? typisk et departement ? vil følgelig kunne unntas fra offentlighet etter § 5 første ledd.» (Ot.prp.nr.102 (2004-2005))

Når arbeidsgruppens korrespondanse med kommuneledelsen på denne måten kan unntas, må også arbeidsgruppens interne møtereferater kunne unntas. Det gir ingen mening at korrespondanse med oppnevningsorganet er internt, men møtereferater skulle være offentlige.

Hvorvidt det skal gjøres unntak fra offentlighet beror dog på en konkret vurdering.