Re: Innsyn i referat fra arbeidsgruppe nedsatt…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Innsyn i referat fra arbeidsgruppe nedsatt…

#17432
Øyvind Johan Heggstad
Gjest

Christer:

Det er forvaltningen som skal begrunne/godtgjøre hvorfor almennheten ikke kan få innsyn i viktige prosesser i samfunnet. I dette tilfeller, hvor flere organisasjoner og FAU er med i prosessen, så kan en stille spørsmålstegn om de bryter meroffentlighetsprinsippet når de ikke gir innsyn.

Hvorfor skal en holde denne prosessen hemmelig? Hvordan vurderer denne kommunen hemmeligholdet i forholdet til » en forsvarlig gjennomføring av saken» i denne konkrete saken.

Dette ser ut som en sak der bekvemmelighet er hovedargumentet for unntak. Bør klages inn for fylket/sivilombudsmannen.